Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

PDFmajątek_zspkornica_31_12_2021.pdf

PDFInwentaryzacja pozostałe środki trwałe_stan na 31_12_2020.pdf
PDFInwentaryzacja środki trwałe_stan na 31_12_2020.pdf


 

Wersja XML