Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

przyjmowanie skarg

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy

W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora w poniedziałki od godz. 9.00 do 12.00

oraz w każdym innym terminie po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

Na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na szkolnej stronie internetowej (www.kornica.pl) umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.

PDFProcedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ZSP w Kórnicy.pdf
 

Wersja XML