Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut i inne dokumenty

Statut ZSP w Kórnicy:

PDFStatut_ZSP_Kornica_1_12_2017.pdf

PDFStatut_PP_1_12_2017.pdf
PDFStatut_PSP_w_Kornicy_1_12_2017.pdf
PDFProgram wychowawczo_profilaktyczny.pdf
 

Regulaminy:

PDFRegulamin pracy.pdf
PDFRegulamin wynagradzania pracowników ZSP w Kórnicy.pdf
PDFRegulamin ZFŚS ZSP w Kórnicy.pdf
PDFRegulamin stołówki ZSP w Kórnicy.pdf

PDFRegulamin udzielania zamówień publicznych w ZSP w Kórnicy o wartości netto do 130000 zł.pdf

PDFREGULAMIN_ ŚWIETLICY SZKOLNEJ_PSP.pdf

PDFRegulamin rady pedagogicznej.pdf

PDFProcedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf

PDFPolityka_antymobingowa.pdf
 

Zarządzenia:

PDFZARZĄDZENIE dziennik_elektroniczny.pdf

PDFZarzadzenie_Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią..pdf
 

 

 

Wersja XML